Y�NET?M H?ZMET?

Ayr?cal?kl? bir tatil ge�irmeniz i�in ihtiyac?n?z olabilecek t�m detaylar? sizin i�in d�?�nd�k�

G�VENL?K H?ZMET?

E?itimli g�venlik personellerimizle, t�m g�venlik ihtiya�lar?n?z? kar??l?yoruz...

PEYZAJ ve M?MAR? DESTEK

Firmam?z b�nyesinde elektrik ve mekanik i?lerinde uzmanla?m?? teknik servis personelleri mevcuttur...

TEM?ZL?K H?ZMET?

Rezidanslar?m?zda t�m genel mekanlar?n temizli?i y�netim firmam?zca d�zenli olarak yap?lmaktad?r...

�a?da? Holding

�a?da? Beton

�a?da? ?n?aat

�a?da? Turizm

�a?da? Properties

�a?da? Mermer

�a?da? Peyzaj

�a?da? Harita M�hendislik

�a?da? A?iyan Yay?nc?l?k

�a?da? Yap? Market

�a?da? Enerji